Jak usunąć nagranie, które zostało mi udostępnione

Jak usunąć nagranie, które zostało mi udostępnione?

Nie można usunąć nagrań, które zostały mi udostępnione.

Jak usunąć udostępnione nagranie z Moich nagrań?

W udostępnionych nagraniach brakuje przycisku Usuń.

Rozwiązanie:

Jeśli inny host udostępnił Ci nagranie, nie można go usunąć z Twojej strony. Gdy host przestanie go udostępniać, zniknie z Moich nagrań.
 

Obraz dodany przez użytkownika
 
Host może zatrzymać udostępnianie nagrania w oknie dialogowym Udostępnianie nagrania z hiperłączem Zatrzymaj udostępnianie.
 
Obraz dodany przez użytkownika
 
Uwaga: Jeśli hosta nie ma już w organizacji, skontaktuj się z administratorem, aby usunąć nagrania z portalu administracyjnego.
 
Czy ten artykuł był pomocny?