לפני שתתחיל

תוכל להיכנס לאתר Webex שלך באמצעות אישורי Google, Facebook או Office 365 שלך אם מנהל האתר שלך הפעיל תכונה זו. למד כיצד ליצור קשר עם מנהלהאתר שלך.

1

בחר את החץ הנפתח מימין לכפתור הכניסה ובחר Webex , Google, Office 365או Facebookולאחר מכן בחר היכנס.

היכנס למטה
2

בפעם הראשונה שאתה נכנס באמצעות אישורי Google, Facebook או Office 365, עליך להזין את האישורים שלך כדי לקשר את חשבון Webex שלך :

דוגמה:

Google Office 365 Facebook

 

Microsoft הפסיקה את התמיכה ב-Internet Explorer. אם אתה משתמש ב- Internet Explorer כדי לקשר את חשבון הפייסבוק שלך לחשבון Webex שלך , ייתכן שתתבקש להתקין את Microsoft Edge Chromium ואת Microsoft Edge WebView2. יהיה עליך להתקין את Edge Chromium, להחליט באיזה יישום WebView2 יש להשתמש, מומלץ להשתמש ב-Evergreen ולאחר מכן להתקין את WebView2.

לאחר שתקשר את חשבון Webex שלך לחשבון Google, Facebook או Office 365 שלך, תוכל להיכנס ל - Webex באמצעות אישורים אלה במכשירים ובדפדפנים שונים בעתיד. עבור אל העדפות > כללי כדי להציג ולערוך את החשבונות המקושרים שלך.