Pre nego što počneš

Moći ćete da se prijavite na svoju Webex lokaciju pomoću Google, Facebook ili Office 365 akreditiva ako je administrator vaše lokacije uključio ovu funkciju. Saznajte kako da se obratite administratoru lokacije.

1

Izaberite strelicu padajućeg menija sa desne strane dugmeta "Prijavi se" i izaberite Webex, Google , Office365 ili Facebook ,a zatim izaberite stavku Prijavi se .

Prijavite se padajuće nadole
2

Kada se prvi put prijavite pomoću Google, Facebook ili Office 365 akreditiva, potrebno je da unesete svoje akreditive da biste povezali Webex nalog:

Primer:

Google Office 365 Facebook

 

Microsoft je povukao podršku za Internet Explorer. Ako koristite Internet Explorer za povezivanje Facebook naloga sa Webex nalogom, možda će vam biti zatraženo da instalirate Microsoft Edge Chromium i Microsoft Edge WebView2. Moraćete da instalirate Edge Chromium , odlučitekoju WebView2 aplikaciju ćete koristiti, preporučuje Evergreen , azatim instalirajte WebView2.

Kada povežete Webex nalog sa Google, Facebook ili Office 365 nalogom, moći ćete da se prijavite na Webex koristeći te akreditive na različitim uređajima i pregledačima koji idu napred. Idite na opciju "> opšte postavke" da biste prikazali i uredili povezane naloge.