Innan du börjar

Du kan logga in på din Webex-webbplats med dina inloggningsuppgifter för Google, Facebook eller Office 365 om webbplatsadministratören har aktiverat funktionen. Lär dig hur du kontaktar din webbplatsadministratör.

1

Välj rullgardinpilen till höger om knappen Logga in och välj antingen Webex,Google, Office 365eller Facebook och välj sedan Logga in .

Inloggnings-listrutan
2

Första gången du loggar in med inloggningsuppgifterna för Google, Facebook eller Office 365 måste du ange dina inloggningsuppgifter för att länka ditt Webex-konto:

Exempel:

Google Office 365 Facebook

 

Microsoft har dragit tillbaka stödet för Internet Explorer. Om du använder Internet Explorer för att länka ditt Facebook-konto till ditt Webex-konto kan du uppmanas att installera Microsoft Edge Chromium och Microsoft Edge WebView2. Du måste installera Edge Chromium , bestämma vilkenWebView2-app du vill använda, Evergreen rekommenderas och sedan installeraWebView2.

När du har länkat ditt Webex-konto till ditt Google-, Facebook- eller Office 365-konto kan du logga in på Webex med hjälp av inloggningsuppgifterna från olika enheter och webbläsare framöver. Gå till Inställningar > Allmänt för att visa och redigera dina länkade konton.