Przed rozpoczęciem

Będziesz mógł zalogować się do swojej witryny Webex przy użyciu poświadczeń Google, Facebook lub Office 365, jeśli administrator witryny włączył tę funkcję. Dowiedz się, jak skontaktować się z administratoremwitryny.

1

Wybierz strzałkę rozwijaną po prawej stronie przycisku Zaloguj i wybierz Webex , Google, Office 365 lub Facebook, a następnie wybierz Sign in.

Sign in drop down
2

Gdy po raz pierwszy logujesz się za pomocą poświadczeń Google, Facebook lub Office 365, musisz wprowadzić swoje poświadczenia, aby połączyć swoje konto Webex:

GoogleOffice 365Facebook

 

Firma Microsoft wycofała obsługę programu Internet Explorer. Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer do łączenia konta na Facebooku z kontem Webex, możesz zostać poproszony o zainstalowanie Microsoft Edge Chromium i Microsoft Edge WebView2. Musisz zainstalować Edge Chromium, zdecydować, której aplikacji WebView2 użyć, zalecana Evergreen , a następnie zainstalować WebView2.

Po połączeniu konta Webex z kontem Google, Facebook lub Office 365 będziesz mógł zalogować się do Webex przy użyciu tych poświadczeń na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Przejdź do Preferencji > Ogólne, aby wyświetlić i edytować połączone konta.