בצע שיחה מהטלפון האנלוגי

הטלפון האנלוגי שלך עובד בדיוק כמו טלפון IP של Cisco.

1

הרם את השפופרת ובדוק אם יש צליל חיוג.

2

אופציונלי חייג את הספרות לשורה חיצונית והמתן לצליל חיוג.

3

חייג את מספר הטלפון.

חיוג חוזר של מספר מהטלפון האנלוגי

באפשרותך להתקשר למספר הטלפון שחויג לאחרונה.

1

הרם את השפופרת ובדוק אם יש צליל חיוג.

2

. אז תחייג