Volání z analogového telefonu

Analogový telefon funguje stejně jako Cisco IP telefon.

1

Zvedněte sluchátko a zjistěte, zda zní oznamovací tón.

2

(Volitelně) Vytočte číslo pro vnější linku a počkejte na oznamovací tón.

3

Vytočte telefonní číslo.

Opakované vytáčení čísla z analogového telefonu

Poslední volané telefonní číslo můžete znovu vytočit.

1

Zvedněte sluchátko a zjistěte, zda zní oznamovací tón.

2

Stiskněte * a potom #.