Foreta en samtale fra den analoge telefonen

Den analoge telefonen din fungerer akkurat som en Cisco IP-telefon.

1

Plukk opp håndsettet og sjekk etter en summetone.

2

Eventuelle Tast sifrene for en ekstern linje og vent på summe tonen.

3

Tast telefonnummeret.

Ringe et nummer på nytt fra den analoge telefonen

Du kan ringe det sist ringte nummeret igjen.

1

Plukk opp håndsettet og sjekk etter en summetone.

2

Ring * deretter #.