Upućivanje poziva s analognog telefona

Vaš analogni telefon funkcionira kao Cisco IP phone.

1

Podignite slušalicu i provjerite čujete li ton biranja.

2

Neobavezno Biraj znamenke za vanjsku liniju i pričekaj ton biranja.

3

Birajte broj telefona.

Ponovno biranje broja na analognom telefonu

Ponovno možete birati nedavno birani broj telefona.

1

Podignite slušalicu i provjerite čujete li ton biranja.

2

Biranje * zatim #.