Upućivanje poziva s analognog telefona

Vaš analogni telefon funkcionira kao Cisco IP phone.

1

Podignite slušalicu i provjerite čujete li ton biranja.

2

(Neobavezno) Birajte znamenke za vanjsku liniju i pričekajte ton biranja.

3

Birajte telefonski broj.

Ponovno biranje broja s analognog telefona

Ponovno možete birati nedavno birani telefonski broj.

1

Podignite slušalicu i provjerite čujete li ton biranja.

2

Birajte * onda #.