Efectuarea unui apel de pe telefonul analogic

Telefonul analogic funcționează la fel ca un telefon Cisco IP.

1

Ridicați receptorul și verificați dacă auziți un ton de apel.

2

(Opțional) Formați cifrele pentru o linie exterioară și așteptați un ton de apel.

3

Formați numărul de telefon.

Reapelarea unui număr de pe telefonul analogic

Puteți apela cel mai recent număr format.

1

Ridicați receptorul și verificați dacă auziți un ton de apel.

2

Formați * și apoi #.