במרחב, עבור אל מידע על שטח ובחר מרחב בינוני .

במרחב, הקש על תפריט הפעילות , בחר מידע , ולאחר מכן הקש מתון .

במרחב, הקש על תפריט הפעילות , בחר מידע , ולאחר מכן הקש מתון .

ברווח, לחץ , ולאחר מכן בחר מרחב בינוני .