Gå til Områdeinformasjon på området, og velg Moderer område.

Trykk på aktivitetsmenyen i området , velg Informasjon og trykk deretter på Moderer.

Trykk på aktivitetsmenyen i området , velg Informasjon og trykk deretter på Moderer.

Klikk på i området og velg deretter Moderer område.