В пространството отидете на Информация за космосаи изберете Умерено пространство .

В пространството докоснете менюто за активност, изберете Информация , след което докоснете умерено .

В пространството докоснете менюто за активност, изберете Информация , след което докоснете умерено .

В пространството щракнетеи след това изберете Умерено пространство .