W obszarze przejdź do pozycji Informacje o obszarze i wybierz pozycję Moderuj przestrzeń.

W obszarze naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje , anastępnie naciśnij pozycję Moderuj.

W obszarze naciśnij menu aktywności , wybierz pozycję Informacje , anastępnie naciśnij pozycję Moderuj.

W obszarze kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Moderuj miejsce.