כמארחים, תוכלו להעביר את תוכן הפגישות, הוובינרים או האירועים שלכם ל - Vbrick Rev. כל הזרמים כוללים את האודיו, הווידאו והתוכן ששותפו בזמן שהפגישה או האירוע פעילים.


שיתוף לוח עבודה ושיתוף קובץ באמצעות האפשרות שתף קובץ, כולל שיתוף קובץ וידאו, אינו נתמך בזמן הזרמה חיה.

כאשר אתה מזרים פגישה, סמינר מתוקשב או אירוע אל Vbrick Rev, אתה ממשיך להיות בעל פונקציונליות מלאה של הפגישה, הסמינר המתוקשב או האירוע שלך ב - Webex. אתה יכול להתחיל או להפסיק את הזרם שלך בכל עת.


הזרמת מדיה באמצעות Vbrick Rev חייבת להיות מופעלת על ידי מנהל האתר שלך.

לפני שתתחיל

חל על:

  • כל הגרסאות הפעילות של Meetings עם התוכניות Meet,‏ Business ו-Enterprise

  • כל הגרסאות של Events (קלאסי) ו-Webinars

1

היכנס לאתר Webex והתחל את הפגישה, הוובינראו האירוע.

2

בחר אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר התחל סטרימינג חי.

האפשרות 'התחל הזרמה חיה'

הזרמה חיה אינה זמינה במהלך מפגש אימון בוובינר או באירוע.

3

(אופציונלי) לחץ על שנה פריסות הזרמה כדי להגדיר את פריסת הווידאו של ההזרמה שלך.

לקבלת מידע נוסף על בחירת פריסת הווידאו של ההזרמה, ראה הזרמה חיה של פגישות, וובינרים או אירועים של Webex.

4

בחר את היעד Vbrick Rev הזמין עבורך והזן את שם המשתמש והסיסמה של Vbrick Rev ולאחר מכן לחץ על היכנס.


 

אם אתר המהדורה שלך מוגדר עבור SAML, ייתכן שתועבר לדף הכניסה של הארגון שלך. לאחר הכניסה, פרטי חשבון Vbrick Rev שלך יישמרו באתר שבו אתה משתמש לפגישה או לאירוע שלך.

5

בחר שידור אינטרנט קיים או הקלט סרטון.

6

כדי לאשר שאתה מזרים, בדוק את המחוון 'חי' בישיבה, בסמינר המקוון או באירוע שלך.

7

כאשר ברצונך לסיים את הזרם שלך, בחר אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר הפסק סטרימינג.

לפני שתתחיל

חל על:

  • כל הפגישות הפעילות עבור Android ו - iOS עם התוכניות Meet, Business ו - Enterprise.

  • הזרמה חיה עבור Android ו-iOS תומכת כרגע ב-Meetings בלבד.

1

במכשיר שלך, התחל את הפגישה, עבור אל אפשרויות נוספות אפשרויות נוספותוהקש על התחל סטרימינג חי.

תפריט אפשרויות נוספות
2

בחר את היעד Vbrick Rev הזמין עבורך והזן את שם המשתמש והסיסמה של Vbrick Rev ולאחר מכן לחץ על היכנס.


 

אם אתר המהדורה שלך מוגדר עבור SAML, ייתכן שתועבר לדף הכניסה של הארגון שלך. לאחר הכניסה, פרטי חשבון Vbrick Rev שלך יישמרו באתר שבו אתה משתמש לפגישה שלך.

3

בחר שידור אינטרנט קיים או הקלט סרטון.

4

כדי לאשר שאתה מזרים, בדוק את מחוון Live בפגישה שלך.

5

כאשר אתה רוצה לסיים את הזרם החי, חזור לפגישה שלך, בחר אפשרויות נוספות אפשרויות נוספות, הקש על הפסק סטרימינג ולאחר מכן הקש על הפסק.

תוכל להציג כל פגישה, סמינר מקוון או אירוע שמוזרם אל Vbrick Rev בשידור חי או כהקלטה. הזרם שלך הופך לזמין באופן אוטומטי כהקלטה בחשבון Vbrick Rev שלך כאשר הוא מסתיים.