1

עבור להעברת הודעות , בחר אדם או מרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

לחץ על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים או להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים, וגם להוסיף עיצוב או סימון כדי לגרום להודעות שלך לבלוט ולהקל על קריאתן.

3

לחץאו הקש על Enter, כדי לשלוח את הודעתכם.

1

עבור להעברת הודעות , בחר אדם או מרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

הקש על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים או להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים בהודעות.

3

הקשכדי לשלוח את ההודעה שלך.

1

עבור להעברת הודעות, בחר אדם או מרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

הקש על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים או להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים בהודעות.

3

הקשכדי לשלוח את ההודעה שלך.

1

עבור להעברת הודעות , בחר אדם או מרחב מרשימת המרחבים שלך.

2

לחץ על אזור ההודעה והקלד את ההודעה.

ניתן לכלול קבצים, להוסיף נגיעה אישית באמצעות סמלי Emoji או קובצי GIF מונפשים וגם להוסיף עיצוב או סימון כדי לגרום להודעות שלך לבלוט ולהקל על קריאתן.

3

לחצו על Enter כדי לשלוח את הודעתכם.