1

Gå til meldinger , velger du en person eller et område fra områdelisten din.

2

Klikk på meldingsområdet, og skriv deretter inn meldingen.

Du kan inkludere filer eller legge til en personlig vri med emojier eller animerte GIF-er, og du kan også legge til formatering eller Markdown for å få meldingene til å skille seg ut eller være enklere å lese.

3

Klikkeller trykk på Gå inn , for å sende meldingen.

1

Gå til meldinger , velger du en person eller et område fra områdelisten din.

2

Trykk på meldingsområdet, og skriv deretter inn meldingen.

Du kan inkludere filer og legge til en personlig vri i meldingene dine med emojier eller animerte GIF-er.

3

Trykk på, for å sende meldingen.

1

Gå til meldinger, velger du en person eller et område fra områdelisten din.

2

Trykk på meldingsområdet, og skriv deretter inn meldingen.

Du kan inkludere filer og legge til en personlig vri i meldingene dine med emojier eller animerte GIF-er.

3

Trykk påfor å sende meldingen.

1

Gå til meldinger , velger du en person eller et område fra områdelisten din.

2

Klikk på meldingsområdet, og skriv deretter inn meldingen.

Du kan inkludere filer, legge til en personlig vri med emojier eller animerte GIF-er og legge til formatering eller Markdown for å få meldingene til å skille seg ut eller være enklere å lese.

3

Klikk på Gå inn for å sende meldingen.