אפשר וידאו באיכות גבוהה באתר Webex שלך


יש להפעיל וידאו באיכות גבוהה עבור אתר Webex כדי שווידאו בחדות גבוהה יהיה זמין.

וידאו בחדות גבוהה הוא תכונה אופציונלית שיש להקצות לאתר Webex.

ניתן גם להפעיל וידאו באיכות גבוהה במקטע אפשרויות מתזמן ברירת מחדל.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex עבורו כדי לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

בקטע אפשרויות אתר, סמן את תיבת הסימון הפעל וידאו באיכות גבוהה (360p) ‏(Meetings, ‏Training, ‏Events ו-Support).

5

לחץ על עדכן.

הפעל וידאו בהבחנה גבוהה עבור אתר Webex


יש להפעיל וידאו באיכות גבוהה עבור אתר Webex כדי שווידאו בחדות גבוהה יהיה זמין.

וידאו בחדות גבוהה הוא תכונה אופציונלית שיש להקצות לאתר Webex.

ההגדרה הזו חלה רק על Webex Meetings, ‏Webex Training ו-Webex Events.

ניתן להפעיל וידאו באיכות גבוהה במקטע אפשרויות מתזמן ברירת מחדל.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex עבורו כדי לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

בקטע אפשרויות אתר, מהרשימה הגדר רוחב פס וידאו מקסימלי לערך, בחר רזולוציה להחלה על Webex Meetings.

5

סמן את תיבת הסימון הפעל וידאו בחדות גבוהה (720p) ‏(Meetings ו-Training).

6

לחץ על עדכן.