Omogući video zapis visokog kvaliteta za Vašu Webex lokaciju


Video zapis visokog kvaliteta mora biti uključen za Webex lokaciju da bi video zapis visoke definicije bio dostupan.

Video zapis visoke definicije je opcionalna funkcija koja mora biti obezbeđena za Webex lokaciju.

Video zapis visokog kvaliteta takođe može biti uključen u odeljku Podrazumevane opcije planera.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije proverite izbor u polju za potvrdu Uključi video zapis visokog kvaliteta (360p) (sastanci, obuka, događaji i podrška).

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

Omogućavanje video zapisa visoke definicije za Webex lokaciju


Video zapis visokog kvaliteta mora biti uključen da bi video zapis visoke definicije bio dostupan.

Video zapis visoke definicije je opcionalna funkcija koja mora biti obezbeđena za Webex lokaciju.

Ova postavka se odnosi samo na Webexsastanke , Webex Training i Webex događaje.

Video zapis visokog kvaliteta može biti uključen u odeljku Podrazumevane opcije planera.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije, od podesite maksimalan propusni opseg video zapisa na listu odaberite rezoluciju koju ćete primeniti za Webex sastanke.

5

Proverite polje za potvrdu Uključi video zapis visoke definicije (720p) (sastanci i obuka).

6

Kliknite na dugmeAžuriraj .