Włącz wideo wysokiej jakości w witrynie Webex


 

Aby wideo w wysokiej rozdzielczości było dostępne, w witrynie Webex musi być włączone wideo wysokiej jakości.

Wideo w wysokiej rozdzielczości to funkcja opcjonalna, którą należy udostępnić w witrynie Webex .

Wideo wysokiej jakości można również włączyć w Domyślne opcje harmonogramu sekcji.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

W Wideo i nagrania sekcja, włącz Włącz wideo wysokiej jakości (360p) (spotkania, szkolenia, wydarzenia i pomoc techniczna) .

5

Kliknij opcję Zapisz.

Włącz wideo w wysokiej rozdzielczości dla witryny Webex


 

Aby w witrynie Webex było dostępne wideo w wysokiej rozdzielczości, funkcja wideo wysokiej jakości musi być włączona.

Wideo w wysokiej rozdzielczości to funkcja opcjonalna, którą należy udostępnić w witrynie Webex .

To ustawienie dotyczy tylko Webex Meetings, Webex Training i Webex Events.

Wideo wysokiej jakości można włączyć w Domyślne opcje harmonogramu sekcji.

1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

W Wideo i nagrania sekcja, włącz Włącz wideo w wysokiej rozdzielczości (720p) (spotkania, szkolenia i wydarzenia) .

5

Kliknij opcję Zapisz.