Włącz wysokiej jakości wideo dla swojej witryny Webex


Wysokiej jakości wideo musi być włączone dla witryny Webex, aby wideo w wysokiej rozdzielczości było dostępne.

Wideo w wysokiej rozdzielczości jest opcjonalną funkcją, która musi być aprowizowana dla witryny Webex.

Wysokiej jakości wideo można również włączyć w sekcji Opcje domyślnego harmonogramu.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny zaznacz pole wyboru Włącz wysokiej jakości wideo (360p) (spotkania, szkolenia, wydarzenia i pomoc techniczna).

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

Włączanie wideo w wysokiej rozdzielczości dla witryny Webex


Aby można było włączyć wideo w wysokiej jakości, aby można było udostępniać wideo w wysokiej rozdzielczości.

Wideo w wysokiej rozdzielczości jest opcjonalną funkcją, która musi być aprowizowana dla witryny Webex.

To ustawienie dotyczy tylko WebexMeetings, Webex Training i Webex Events.

Wysokiej jakości wideo można włączyć w sekcji Opcje domyślnego harmonogramu.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny z listy Ustaw maksymalną przepustowość wideo do wybierz rozdzielczość, która ma być stosowana do spotkań Webex.

5

Zaznacz pole wyboru Włącz wideo w wysokiej rozdzielczości (720p) (spotkania i szkolenia).

6

Kliknij opcję Aktualizuj.