Aktivere høykvalitetsvideo for Webex-nettstedet


 

Høykvalitetsvideo må være aktivert på et Webex-nettsted for at høydefinisjonsvideo skal være tilgjengelig.

Høydefinisjonsvideo er en valgfri funksjon som må klargjøres for et Webex-nettsted.

Høykvalitetsvideo kan også slås på under delen Standardalternativer for planlegger.

1

Logg på Kontrollhub , og gå til Tjenester > Møte .

2

Klikk på Nettsteder velger du Webex-nettsted du vil endre innstillingene for, og klikker deretter Innstillinger .

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I Video og opptak seksjon, slå på Slå på video av høy kvalitet (360p) (Meetings, Training, Events og Support) .

5

Klikk på Lagre.

Aktivere høydefinisjonsvideo for et Webex-nettsted


 

Høykvalitetsvideo må være aktivert på et Webex-nettsted for at høydefinisjonsvideo skal være tilgjengelig.

Høydefinisjonsvideo er en valgfri funksjon som må klargjøres for et Webex-nettsted.

Denne innstillingen gjelder kun for Webex Meetings, Webex Training og Webex Events.

Høykvalitetsvideo kan slås på under delen Standardalternativer for planlegger.

1

Logg på Kontrollhub , og gå til Tjenester > Møte .

2

Klikk på Nettsteder velger du Webex-nettsted du vil endre innstillingene for, og klikker deretter Innstillinger .

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

I Video og opptak seksjon, slå på Slå på høyoppløselig video (720p) (Meetings, Training og Events) .

5

Klikk på Lagre.