Aktivere høykvalitetsvideo for Webex-nettstedet


Høykvalitetsvideo må være aktivert på et Webex-nettsted for at høydefinisjonsvideo skal være tilgjengelig.

Høydefinisjonsvideo er en valgfri funksjon som må klargjøres for et Webex-nettsted.

Høykvalitetsvideo kan også slås på under delen Standardalternativer for planlegger.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

I delen Alternativer for nettsted merker du av i avmerkingsboksen Slå på høykvalitetsvideo (360p) (Meetings, Training, Events og Support).

5

Klikk på Oppdater.

Aktivere høydefinisjonsvideo for et Webex-nettsted


Høykvalitetsvideo må være aktivert på et Webex-nettsted for at høydefinisjonsvideo skal være tilgjengelig.

Høydefinisjonsvideo er en valgfri funksjon som må klargjøres for et Webex-nettsted.

Denne innstillingen gjelder kun for Webex Meetings, Webex Training og Webex Events.

Høykvalitetsvideo kan slås på under delen Standardalternativer for planlegger.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

I delen Alternativer for nettsted velger du en oppløsning som skal gjelde for Webex Meetings fra listen Angi maksimal videobåndbredde til.

5

Merk av i avmerkingsboksen Slå på HD-video (720p) (Meetings og Training).

6

Klikk på Oppdater.