1

לוחצים על 'צוותים' ובוחרים צוות.

2

בוחרים באפשרות חברים, לוחצים על הוספת חבר צוות, מזינים את שם האדם או כתובת האימייל שלו ובוחרים אותם מהרשימה.

1

לוחצים על 'צוותים' ובוחרים צוות.

2

בוחרים באפשרות חברים, לוחצים על הוספת חברי צוות, מזינים את שם האדם או כתובת האימייל שלו, בוחרים אותם מהרשימה ולוחצים על סיום.

1

נכנסים לקטע הודעות, מקישים על 'צוותים' ובוחרים צוות.

2

מקישים על חברי צוות ואז על הוספת חבר צוות. אפשר להוסיף מספר אנשים בכל פעם, להקליד את האותיות הראשונות של השם שלהם או את כתובת האימייל שלהם ולבחור אותם מהרשימה.

3

לאחר מכן, יש להקיש על 'הוספה '.

1

נכנסים לקטע הודעות, מקישים על 'צוותים' ובוחרים צוות.

2

מקישים על חברי צוות ואז על הוספת חברי צוות. אפשר להוסיף מספר אנשים בכל פעם, להקליד את האותיות הראשונות של השם שלהם או את כתובת האימייל שלהם ולבחור אותם מהרשימה.

3

לאחר מכן, הקש על OK.

1

לוחצים על 'צוותים' ובוחרים צוות.

2

בוחרים חברים, לוחצים על הוספת חבר צוות, מזינים את שם האדם או כתובת האימייל שלו ואז בוחרים אותם מהרשימה או לוחצים על הוספת חבר צוות.