מאמר זה חל על WBS40.9 ואתרים מאוחרים יותר. אם יש לך גירסה קודמת של פגישות, למד כיצד לשנות את המצלמה כאן.

לחץ על אפשרויות אפשרויות וידאו וידאו ולאחר מכן תחת מצלמה, בחר את האפשרות שאליה ברצונך לעבור.