מאמר זה חל על אתרי WBS40.9 ואילך. אם יש לך גרסה קודמת של Meetings, למד כיצד לשנות את המצלמה שלך כאן.

לחץ על אפשרויות וידאוVideo optionsולאחר מכן תחת מצלמה, בחר את זו שאליה ברצונך לעבור.