Ovaj članak se odnosi na WBS40.9 i kasnije lokacije. Ako imate raniju verziju sastanaka, saznajte ovde kako da promenite fotoaparat.

Izaberite stavku Opcije videoVideo opcije zapisa, azatim u okviru Kamera izaberite onu na koju želite da se prebacite.