Ten artykuł dotyczy witryn WBS40.9 i nowszych. Jeśli masz wcześniejszą wersję spotkań, dowiedz się, jak zmienić kamerę tutaj.

Kliknij opcję Opcje wideoVideo optionsa następnie w obszarze Camera wybierz tę, na którą chcesz się przełączyć.