שיתוף פעולה בכיתה

שיתוף פעולה בכיתה מציע דרך קלה לשלוח מסרים לחבר לכיתה או למורה, לשוחח בצ'אט עם קבוצה ולשתף קבצים שעליהם אתה משתף פעולה באמצעות יישום Webex

ביישום Webex, צוותים עוזרים לשמור שהכל יהיה מסודר על-ידי סיווג מרחבים מרובים לפי נושא משותף. יש לך צוות לקורס, ותוכל להשתמש במרחבים עבר קבוצות קטנות יותר בתוך הקורס.

היכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה של Webex בפעם הראשונה שתעבור ללשונית מתוך Webex Education Connector בקורס.

באפשרותך ליצור מרחבים חדשים עם חברים לכיתה כדי לדון בנושא ספציפי, לשתף פעולה על פרויקט אחד עם הקבוצה או לשלוח הודעה למישהו באופן ישיר.

1

עבור ללשונית Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה) ב-Webex Education Connector.

2

עבור ללשונית Spaces (מרחבים) ולחץ על +Create New Space (צור מרחב חדש).

3

הזן שם למרחב שלך.

4

הזן את השם של כל אדם שתרצה לכלול במרחב.

5

לחץ יצירה.

אתה יכול לשלוח הודעה למישהו ישירות או למרחב קבוצתי. כל ההודעות שלך נשמרות, כך שבפעם הבאה שתשלח הודעה למישהו או לקבוצה, השיחה תימשך ישירות מהמקום שבו השארת אותה.

1

עבור ללשונית Classroom Collaboration (שיתוף פעולה בכיתה) ב-Webex Education Connector.

2

בחר את המרחב או את האדם שאליהם ברצונך לשלוח הודעה.

  • עבור ללשונית Spaces‎ (מרחבים) כדי למצוא את רשימת המרחבים

  • עבור ללשונית Members (מרחבים) כדי למצוא את רשימת התלמידים שנרשמו לאותו קורס

3

כתוב את ההודעה ולחץ על Send (שלח).

שתף קובץ בקלות ובמהירות, כגון הערה להרצאה או פרויקט קבוצתי, עם מישהו מסוים באופן ישיר או במרחב קבוצתי.

  1. גרור ושחרר את הקובץ לאזור ההודעה או לחץ על Attachment (קובץ מצורף) ובחר קובץ.
  2. לחץ על Send (שלח) כדי לשתף את הקובץ.
1

גרור ושחרר את הקובץ לאזור ההודעה או לחץ על Attachment (קובץ מצורף) ובחר קובץ.

2

לחץ על Send (שלח) כדי לשתף את הקובץ.

פגישות וירטואליות

כאשר יגיע הזמן להצטרף לפגישה, תוכל למצוא בקלות את הפגישה שתוזמנה על-ידי המורה שלך ב-Webex Education Connector ולהצטרף אליה.

1

עבור אל הלשונית Virtual Meetings(פגישות וירטואליות) ב-Webex Education Connector.

2

בלשונית Upcoming, (בקרוב) מצא את הפגישה.

3

לחץ על Join (הצטרף).


 

אם תתבקש, היכנס ל-Webex Meetings באמצעות שם המשתמש והסיסמה הרגילים של Webex.

תוכל למצוא את כל ההקלטות של פגישות קודמות והקלטות משלימות שפורסמו על-ידי המורה שלך בכל עת שתצטרך.

1

עבור אל הלשונית Virtual Meetings (פגישות וירטואליות) ב-Webex Education Connector.

2

בלשונית Recordings (הקלטות), מצא את ההקלטה שברצונך לראות.

3

לחץ על View Recording (הצג הקלטה).

שעות קבלההמורה יכול לארח פגישה במסגרת שעות קבלה באמצעות Webex Education Connector. התאריכים והשעות הזמינים מופיעים בלשונית Office Hours (שעות קבלה). כדי לקבוע מועד עם המורה, בצע את הפעולות הבאות:

1

עבור ללשונית Office Hours (שעות קבלה) ב-Webex Education Connector.

2

תחת Meeting With (היפגש עם), בחר את המורה שעמו ברצונך להיפגש.

3

בחר את התאריך שבו ברצונך לקבוע את הפגישה.

4

בחר משבצת זמן פנויה מהרשימה.


 

משבצות הזמן המוצגות מבוססות על אזור הזמן של הקורס שמופיע על המסך.

5

לחץ על Book (שריין).