Klasseromssamarbeid i Cisco Webex Education Connector gjør det enkelt å sende meldinger til en klassekamerat eller instruktør, chatte med en gruppe og dele filer du samarbeider om. Finn ut hvordan det fungerer her.

Team

I Cisco Webex hjelper team deg med å holde orden på alt ved å kategorisere flere områder under et felles tema. Du har et team for kurset ditt, og du kan ha plass til mindre grupper i kurset.

Logg på med Webex-legitimasjonen din første gang du går til Klasseromssamarbeid-fanen fra Webex Education Connector i kurset ditt.

Områder

I Cisco Webex foregår alt arbeidet ditt på områder der du kan sende meldinger, ringe, ha videomøter, tavler og dele filer. Områder fungerer best for en gruppe som samarbeider om et bestemt emne eller prosjekt. Et generelt område for alle medlemmer i teamet er tilgjengelig som standard. Du kan opprette nye områder med flere personer eller sende meldinger direkte til en person.

Send en melding

Når du sender en melding til en person for første gang i Cisco Webex, oppretter du en samtale mellom dere to. Neste gang du sende meldinger til denne personen, fortsetter samtalen der du slapp. Når du sender en melding til et område, kan alle medlemmene i dette området se meldingen.

  1. Fra Webex Education Connector i kurset går du til Webex Teams > Områder.

  2. Velg området eller personen du vil sende en melding til.

  3. Skriv meldingen din, og trykk på Enter.

Dele en fil

Del en fil enkelt og raskt, for eksempel notater fra en forelesning eller et gruppeprosjekt, ved hjelp av klasseromssamarbeid. Du har noen forskjellige alternativer for deling av filer.

  1. Dra og slipp filen i meldingsområdet, eller klikk på + Vedlegg og velg en fil.

  2. Velg Del for å sende filen.

Du kan bli med i møter som er planlagt av instruktøren.

1

Velg Kommende-fanen.

2

Velg Bli med når det er på tide å bli med i møtet.

Du kan vise tidligere møter og eventuelle opptak på Tidligere møter-fanen.

Instruktøren kan være vert under kontortid ved hjelp av Webex Education Connector. Du finner tilgjengelige datoer og klokkeslett i Kontortid-fanen. Gjør følgende for å planlegge tid med instruktøren:

1

Velg instruktøren du vil møte, navnet deres er tilgjengelig i en rullegardinliste til venstre på skjermen.

2

Velg en tilgjengelig tidsluke fra listen, og velg Bekreft møte.

3

Velg Ferdig.