מודעת הבאנר מוצגת בפינה השמאלית העליונה של דף הבית של אתר פגישות Webex.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ניתן לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

במקטע אפשרויות אתר, בטל את הסימון של מודעת הצגת באנר בתיבת הסימון 'האינטרנט שלי' .

5

לחץ על עדכן.