Oglas reklamnog natpisa prikazuje se u gornjem desnom uglu matične stranice Webex Meetings lokacije.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži reklamni natpis u okviru za potvrdu Moj Webex.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .