Baner reklamowy jest wyświetlany w prawym górnym rogu strony głównej witryny Webex Meetings.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę webex, dla których chcesz zmienić ustawienia, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny usuń zaznaczenie pola wyboru Wyświetl baner reklamowy w Witrynie Mój Webex.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.