Bannerová reklama sa zobrazuje v pravom hornom rohu domovskej stránky webu Webex Meetings.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú lokalitu Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

V Možnosti lokality sekciu, zrušte začiarknutie Zobrazte bannerovú reklamu v My Webex zaškrtávacie políčko.

5

Kliknite Aktualizovať.