חפש משתתף

1

בפגישה, עבור אל משתתפיםמשתתפים .

2

התחל להקליד שם ב- חפש בר.

כדי להראות את חפש סרגל פגישה מרווח, לחץ חפשחיפוש .

אתה יכול להזין את שם המשתתף או להזין את השם של התקן וידאו. כאשר מספר משתתפים מתחברים לאותו מכשיר כדי להצטרף לפגישה, שמותיהם מופיעים בקבוצה מתחת שם המכשיר.

3

כדי לנקות את חפש סרגל, בחר .

1

בפגישה, עבור אל משתתפים .

2

התחל להקליד שם ב- חפש בר.

כדי להראות את חפש סרגל בפגישה מרווח, הקש חפשחיפוש .

אתה יכול להזין את שם המשתתף או להזין את השם של התקן וידאו. כאשר מספר משתתפים מתחברים לאותו מכשיר כדי להצטרף לפגישה, שמותיהם מופיעים בקבוצה מתחת שם המכשיר.

3

כדי לנקות את חפש סרגל, בחר .