Search for a participant

1

Na stretnutí prejdite na ÚčastníciParticipants.

2

Začnite písať meno do Vyhľadávanie bar.

Ak chcete ukázať Vyhľadávanie bar na schôdzi z priestoru, kliknite VyhľadávanieSearch.

Môžete zadať meno účastníka alebo názov video zariadenia. Keď sa k rovnakému zariadeniu pripojí viacero účastníkov, aby sa pripojili k schôdzi, ich mená sa zobrazia v skupine pod názvom zariadenia.

3

Ak chcete vyčistiť Vyhľadávanie bar, vyberte.

1

Na stretnutí prejdite na Účastníci.

2

Začnite písať meno do Vyhľadávanie bar.

Ak chcete ukázať Vyhľadávanie bar na schôdzi z priestoru, klepnite na VyhľadávanieSearch.

Môžete zadať meno účastníka alebo názov video zariadenia. Keď sa k rovnakému zariadeniu pripojí viacero účastníkov, aby sa pripojili k schôdzi, ich mená sa zobrazia v skupine pod názvom zariadenia.

3

Ak chcete vyčistiť Vyhľadávanie bar, vyberte.