Pretraži učesnika

1

Na sastanku idite na učesnikeUčesnici.

2

Počnite da unosite ime u traku za pretragu.

Da biste prikazali traku za pretragu na sastanku iz prostora, kliknite na PretražiPretraga .

Možete da unesete ime učesnika ili da unesete ime datoteke video uređaj. Kada se više učesnika poveže na isti uređaj da bi se pridružili sastanku, njihova imena pojavljuju se u grupi ispod naziv uređaja.

3

Da biste obrisali traku za pretragu, izaberite .

1

Na sastanku idite na učesnike.

2

Počnite da unosite ime u traku za pretragu.

Da biste prikazali traku za pretragu na sastanku iz prostora, dodirnite PretražiPretraga .

Možete da unesete ime učesnika ili da unesete ime datoteke video uređaj. Kada se više učesnika poveže na isti uređaj da bi se pridružili sastanku, njihova imena pojavljuju se u grupi ispod naziv uređaja.

3

Da biste obrisali traku za pretragu, izaberite .