Traženje učesnika

1

Na sastanku idite kod Učesniciučesnika.

2

Počnite da kucate ime na traci za pretragu.

Da biste traku za pretragu prikaželi na sastanku iz razmaka, kliknite na dugme "Pretraži" Pretraži.

Možete uneti ime učesnika ili uneti ime video uređaja. Kada se više učesnika poveže sa istim uređajem da bi se pridružilo sastanku, njihova imena se pojavljuju u grupi ispod imena uređaja.

3

Da biste obrišili traku za pretragu, izaberite .

1

Na sastanku idite kod učesnika.

2

Počnite da kucate ime na traci za pretragu.

Da biste traku za pretragu prikaželi na sastanku iz razmaka, dodirnite pretragu Pretraži.

Možete uneti ime učesnika ili uneti ime video uređaja. Kada se više učesnika poveže sa istim uređajem da bi se pridružilo sastanku, njihova imena se pojavljuju u grupi ispod imena uređaja.

3

Da biste obrišili traku za pretragu, izaberite .