Traženje sudionika

1

U sastanku idite na SudioniciSudionici.

2

Počnite upisivati naziv na traku za pretraživanje.

Da biste prikazali traku za pretraživanje u sastanku iz prostora, kliknite Pretraživanje Traži.

Možete unijeti ime sudionika ili unijeti naziv videouređaja. Kada se više sudionika poveže s istim uređajem da bi se uključili u sastanak, njihova se imena pojavljuju u grupi ispod naziva uređaja.

3

Da biste očistili traku za pretraživanje, odaberite .

1

U sastanku idite na Sudionici.

2

Počnite upisivati naziv na traku za pretraživanje.

Da biste traku za pretraživanje u sastanku prikazali iz razmaka, dodirnite Pretraživanje Traži.

Možete unijeti ime sudionika ili unijeti naziv videouređaja. Kada se više sudionika poveže s istim uređajem da bi se uključili u sastanak, njihova se imena pojavljuju u grupi ispod naziva uređaja.

3

Da biste očistili traku za pretraživanje, odaberite .