Search for a participant

1

Na sastanku idite na SudioniciParticipants.

2

Počnite upisivati ime u Traži bar.

Da pokažem Traži traku na sastanku iz prostora, kliknite TražiSearch.

Možete unijeti ime sudionika ili upisati naziv videouređaj. Kada se više sudionika poveže na isti uređaj kako bi se pridružilo sastanku, njihova se imena pojavljuju u grupi ispod naziva naziv uređaja.

3

Za brisanje Traži traka, odaberite.

1

Na sastanku idite na Sudionici.

2

Počnite upisivati ime u Traži bar.

Da pokažem Traži bar na sastanku iz prostora, dodirnite TražiSearch.

Možete unijeti ime sudionika ili upisati naziv videouređaj. Kada se više sudionika poveže na isti uređaj kako bi se pridružilo sastanku, njihova se imena pojavljuju u grupi ispod naziva naziv uređaja.

3

Za brisanje Traži traka, odaberite.