Potražite sudionika

1

Na sastanku idite na SudionikeSudionici.

2

Počnite upisivati ime u traku za pretraživanje.

Da biste prikazali traku za pretraživanje na sastanku iz nekog prostora, kliknite PretražiTraži.

Možete unijeti ime sudionika ili ime video uređaja. Kada se više sudionika poveže na isti uređaj kako bi se pridružili sastanku, njihova imena pojavljuju se u grupi ispod naziva uređaja.

3

Za brisanje trake za pretraživanje odaberite.

1

Na sastanku idite na Sudionike.

2

Počnite upisivati ime u traku za pretraživanje.

Za prikaz trake za pretraživanje na sastanku iz nekog prostora dodirnite PretražiTraži.

Možete unijeti ime sudionika ili ime video uređaja. Kada se više sudionika poveže na isti uređaj kako bi se pridružili sastanku, njihova imena pojavljuju se u grupi ispod naziva uređaja.

3

Za brisanje trake za pretraživanje odaberite.