Sök efter en mötesdeltagare

1

I ett möte går du till MötesdeltagareDeltagare.

2

Börja skriva in ett namn i sökfältet .

Om du vill visa sökfältet i ett möte från ett utrymme klickar du på Sök Sök.

Du kan ange en mötesdeltagares namn eller ange en videoenhets namn. När flera mötesdeltagare ansluter till samma enhet för att delta i mötet visas deras namn i en grupp under enhetsnamnet.

3

För att rensa sökfältet väljer du .

1

I ett möte går du till Mötesdeltagare.

2

Börja skriva in ett namn i sökfältet .

För att visa sökfältet i ett möte från ett utrymme knackar du på Sök Sök.

Du kan ange en mötesdeltagares namn eller ange en videoenhets namn. När flera mötesdeltagare ansluter till samma enhet för att delta i mötet visas deras namn i en grupp under enhetsnamnet.

3

För att rensa sökfältet väljer du .