ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

בחר כיצד להציג ולהוריד קבצים:

 • תצוגה מקדימה-לחץ על הקובץ כדי לקבל תצוגה מקדימה מהירה. ניתן גם להוריד את הקובץ מכאן.
 • הורד — רחף מעל הקובץ במרחב ולאחר מכן לחץ על הורד > הצג בתיקיה כדי לראות את מיקום הורדת הקבצים.
 • הצגת כל הקבצים-עבור ליותר > הצג בתיקיה .

בחר כיצד להציג ולהוריד קבצים:

 • תצוגה מקדימה-לחץ על הקובץ כדי לקבל תצוגה מקדימה מהירה. ניתן גם להוריד את הקובץ מכאן.
 • הורד — רחף מעל הקובץ במרחב ולאחר מכן לחץ על הורד . הקובץ יישמר בתיקיה ' הורדות '.
 • הצגת כל הקבצים-עבור ליותר > להציג/להסתיר את רשימת הקבצים .

בחר כיצד להציג ולהוריד קבצים:

 • תצוגה מקדימה-הקש על הקובץ.
 • הורד — הקש על הקובץ ולאחר מכן הקש על כדי לבחור היכן ברצונך לשמור את הקובץ.
 • ראה את כל הקבצים-הקש על שם הרווח ולאחר מכן הקש על קבצים .

בחר כיצד להציג ולהוריד קבצים:

 • תצוגה מקדימה-הקש על הקובץ.
 • הורד — הקש על הקובץ ולאחר מכן הקש על להוריד ו כדי לבחור היכן ברצונך לשמור את הקובץ.
 • הצגת כל הקבצים-הקש> קבצים .