Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

Velg hvordan du vil vise og laste ned filer:

 • Forhånds Vis – Klikk på filen for å få en kort forhånds visning. Du kan også laste ned filen herfra.
 • Last ned – Hold markøren over filen i området, og klikk deretter på Last ned > Vis i mappe for å se plasseringen for filnedlasting.
 • Se alle filer – gå til mer > Vis i mappe .

Velg hvordan du vil vise og laste ned filer:

 • Forhånds Vis – Klikk på filen for å få en kort forhånds visning. Du kan også laste ned filen herfra.
 • Last ned – Hold musen over filen i området, og klikk deretter på Last ned . Filen vil bli lagret i nedlastinger-mappen.
 • Se alle filer – gå til mer > Vis/Skjul filer-listen .

Velg hvordan du vil vise og laste ned filer:

 • Forhånds Vis – Trykk på filen.
 • Last ned – Trykk på filen, og trykk deretter på for å velge hvor du vil lagre filen.
 • Se alle filer – Trykk på Space-navnet, og trykk deretter på filer .

Velg hvordan du vil vise og laste ned filer:

 • Forhånds Vis – Trykk på filen.
 • Last ned – Trykk på filen, og trykk deretter på for å laste ned og for å velge hvor du vil lagre filen.
 • Se alle filer – trykk > filer .