Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — kliknij plik, aby wyświetlić jego szybki podgląd. Plik można również pobrać z tej lokalizacji.
 • Pobierz — po umieszczeniu kursora nad plikiem w obszarze, a następnie kliknięciu polecenia Pobierz > Wyświetl w folderze, aby zobaczyć lokalizację plików do pobrania.
 • Zobacz wszystkie pliki — przejdź do Więcej > Pokaż w folderze.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — kliknij plik, aby wyświetlić jego szybki podgląd. Plik można również pobrać z tej lokalizacji.
 • Pobierz — Umieść kursor nad plikiem w obszarze, a następnie kliknij przycisk Pobierz. Plik zostanie zapisany w Folderze pobierania.
 • Zobacz wszystkie pliki — przejdź do Więcej > Pokaż/ukryj listę plików .

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — dotknij pliku.
 • Pobierz — dotknij pliku, a następnie dotknij , aby wybrać miejsce zapisu pliku.
 • Zobacz wszystkie pliki — dotknij nazwy obszaru, a następnie dotknij opcji Pliki.

Wybierz sposób wyświetlania i pobierania plików:

 • Podgląd — dotknij pliku.
 • Pobierz — dotknij pliku, a następnie dotknij , aby pobrać i , aby wybrać miejsce zapisu pliku.
 • Zobacz wszystkie pliki — dotknij opcji > Pliki.