Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhandsgranskning – klicka på filen för att få en snabb förhandsgranskning. Du kan även hämta filen härifrån.
 • Hämta – håll mus pekaren över filen i utrymmet och klicka sedan > Hämta bild i mapp för att visa fil hämtnings platsen.
 • Visa alla filer – gå till Mer > Visa i mapp .

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhandsgranskning – klicka på filen för att få en snabb förhandsgranskning. Du kan även hämta filen härifrån.
 • Hämta – håll muspekaren över filen i utrymmet och klicka sedan på Hämta . Filen sparas i mappen Hämtade filer.
 • Visa alla filer – gå till Mer > Visa/Dölj filer .

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhandsgranskning – tryck på filen.
 • Hämta – tryck på filen och tryck sedan på för att välja var du vill spara filen.
 • Visa alla filer – tryck på utrymmets namn och tryck sedan på Filer.

Välj hur du vill visa och hämta filer:

 • Förhandsgranskning – tryck på filen.
 • Hämta – tryck på filen och tryck sedan på för att hämta och välja var du vill spara filen.
 • Visa alla filer – tryck på > Filer.