באפשרותך להגדיר את פרטי הפגישה לפרטיים מממשק האינטרנט המקומי של ההתקן. קרא את ה תצורות מכשיר מאמר למידע נוסף על איך לגשת אליו.

כאשר ממשק האינטרנט של ההתקן נפתח, נווט אל הכרטיסייה ' הגדרה ', בחר הגדרות ובחר את התצורה הבאה:

  • תצורה > UserInterface > כותרת ניראות הזמנות: בחר מוסתר כדי להסתיר את כותרות הפגישות. "פגישה מתוזמנת" תוצג.