U kunt uw vergaderingsdetails instellen op privé via de lokale webinterface van het apparaat. Lees het artikel Apparaatconfiguraties voor meer informatie over hoe u hiertoe toegang krijgt.

Wanneer de webinterface van het apparaat is geopend, gaat u naar het tabblad Instellingen , selecteert u Instellingen en kiest u de volgende configuratie:

  • Zichtbaarheidstitel configuratie > Gebruikersinterface > Bookings: Kies verborgen om de vergaderingentitels te verbergen. 'Geplande vergadering' wordt weergegeven.