Informacje o spotkaniach można ustawić jako prywatne, korzystając z lokalnego interfejsu WWW urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia przejdź do karty Ustawienia, wybierz opcję Ustawienia i wybierznastępującą konfigurację:

  • Konfiguracja >Interfejs użytkownika> Tytuł widoczności rezerwacji: wybierz opcję Ukryte , aby ukryć tytuły spotkań. Zostanie wyświetlone łącze planowane spotkanie.