Можете да зададете данните за срещата си като „частни“ от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията Конфигурации на устройства за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб интерфейсът на устройството се отвори, отидете до раздела Настройка , изберете Настройки и изберетеследната конфигурация:

  • Конфигурация >Потребителски интерфейс > Резервации Видимост Заглавие: Изберете скрито, за да скриете заглавията на събранията. Ще се покаже "Планирано събрание".