Du kan ange att mötesinformationen ska vara privat enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När enhetens webbgränssnitt öppnas navigerar du till fliken Inställningar, väljer Inställningar och väljerföljande konfiguration:

  • Konfiguration >Användargränssnitt > Synlighetsrubrik för bokningar: Välj dold för att dölja mötestitlarna. Texten Schemalagt möte visas.