1

באזור ההודעה, לחץ על קובץ מצורף, ולאחר מכן בחר שתף מ-Box.

2

בחר היכן להוסיף את הקבצים בספריית Box שלך. לחץ על הוסף , בחר העלה, ואז גרור ושחרר את הקבצים שלך ולחץ על העלה.

1

באזור ההודעה, הקש על קובץ מצורף, ולאחר מכן בחר שתף מ-Box.

2

בחר היכן להוסיף את הקבצים בספריית Box שלך. הקש על הוסף , בחר העלה, ואז גרור ושחרר את הקבצים שלך והקש על העלה.