1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela från rutan.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Klicka på Lägg till , välj Överför, dra och släpp sedan dina filer och klicka på Överför.

1

I meddelandeområdet trycker du på Bilaga och väljer sedan Dela i rutan.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Tryck på Lägg till , välj Överför, dra och släpp sedan dina filer och tryck på Överför.