1

I meddelandeområdet klickar du på Bilagaoch välj sedan Dela från rutan.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Klicka på Lägg till.Klicka på Lägg till , välj Överför , dra och släpp dina filer och klicka på Överför .

1

I meddelandeområdet trycker du på Bilagaoch välj sedan Dela från rutan.

2

Välj var du vill lägga till filerna i din Box-katalog. Tryck på Lägg tillTryck på Lägg till , välj Överför , dra och släpp dina filer och tryck på Överför .