1

U oblasti poruke kliknite na dugme Prilog, a zatim izaberite stavku Deli iz polja.

2

Izaberite gde želite da dodate datoteke u Box direktorijum. Kliknite na "Dodaj" , izaberite "Otpremi", a zatim prevucite i otpustite datoteke i kliknite na "Otpremi ".

1

U oblasti poruke dodirnite "Prilog ", a zatim izaberite "Deli iz usluge Box".

2

Izaberite gde želite da dodate datoteke u Box direktorijum. Dodirnite Dodaj , izaberite "Otpremi", a zatim prevucite i otpustite datoteke i dodirnite Otpremi.