1

W obszarze wiadomości kliknij Załącznik, a następnie wybierz Share from Box (Udostępnij z pola).

2

Wybierz, gdzie dodać pliki w katalogu Box. Kliknij przycisk Dodaj.Kliknij przycisk Dodaj , wybierz Prześlij , a następnie przeciągnij i upuść pliki, a następnie kliknij Prześlij .

1

W obszarze wiadomości dotknij Załącznika, a następnie wybierz Share from Box (Udostępnij z pola).

2

Wybierz, gdzie dodać pliki w katalogu Box. Dotknij DodajDotknij opcji Dodaj , wybierz Prześlij , a następnie przeciągnij i upuść pliki, a następnie dotknij Prześlij .