1

שתף את המסך או היישום שלך בפגישה.

2

לחץ על אפשרויות שיתוף נוספותmore sharing options button > הסתר פקדים ולוחות של Webex.

לחלופין, לחצו על Ctrl+Shift+Q.
3

כדי להציג שוב את הפקדים והלוחות של Webex, לחץ על Esc.

לחלופין, לחץ שוב על Ctrl+Shift+Q .